Om Alab Aluman AB

Alab Aluman AB tillverkar fönster och dörrar i aluminium. Vi har ett eget system av foderbildande profiler som avsevärt kortar monteringstiden i sandwichelement. Främst till industrilokaler, idrottshallar och kontorsbyggnader. Bland beställarna finns Swedbank Arena (Örnsköldsvik, Modo), Löfbergs Lila Arena (Karlstad, Färjestad) och Volvo Lastvagnar. Bolaget har 33 anställda.

Gasellföretag

Varje höst utser Dagens Industri de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller. Vi är ett av de företag som vuxit snabbast i länet och fick utmärkelsen Gasellföretag 2008 och 2009.

Kriterier för ett Gasellföretag:

  • har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
  • har en omsättning som överstiger 10 Mkr.
  • har minst tio anställda.
  • har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
  • har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
  • har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • har sunda finanser.

Omsättningen 2008 var 56 miljoner och målet är att fortsätta att växa.

Kreditvärdighet

Alab Aluman AB har högsta kreditrating, Trippel-A, i Soliditets värderingssystem sedan oktober 2008. Leveranssäkerheten har varit vår styrka i många år och detta blir ytterligare en trygghet för våra kunder i tider där man inte bara funderar över vem man vill utan även vem man vågar göra affärer med.

P. Wikström J:r AB

Alab Aluman AB ingår i en koncernstruktur med moderbolaget P. Wikström J:r AB. I koncernen finns även Olofsfors AB, ett företag med tillverkning och försäljning inom två olika affärsområden, band för skogs- och entreprenadmaskiner, samt vägstål och skopstål.www.olofsfors.se

Historia

historia_startavfabrik_2.jpg

1979 startar man produktionen i fabriken. Åke Höglund t v och Lars Casserdahl trycker på startknappen.


1979
 Första januari trycker man på startknappen för Aluman AB´s fabrik i Robertsfors. Företaget håller till i nya Hantverkshusets lokaler. Ägare är Lars Casserdahl, Åke Höglund och Kenneth Svensson.  Affärsinriktningen är husvagnsdörrar och däcksfönster till båtar.
Namnet uppstår av orden Aluminium och Manufaktur, där namnet skall antyda att man arbetar med vidareförädling av aluminium.

Landshovding.jpg
VK, 2 januari, 1979. Rolf Olofsson t.h. guidade landshövdingen Sven Johansson i det nya hantverkshuset. T.v. Åke Höglund och Kenneth Svensson, båda delägare i det nystartade aluminiumföretaget.

1982 Kenneth Svensson och Åke Höglund säljer sina andelar om totalt 40% till Swedfront.

1985 Lars Casserdahl köper upp Swedfronts andelar och blir ensam ägare av Aluman AB.

1988 Tral i Flarken grundas av Lars Casserdahl. Inriktningen är kombinerade trä- och aluminiumfönster.

1994 Aluman lämnar Robertsfors och flyttar fabriken till Sävar.

Mikael.jpg
2001 Mikael Tinglöf köper Aluman av Lars Casserdahl.

fabrik_2003.jpg
2003 Aluman flyttar från Sävar till en större lokal i Ånäset.

2008 P. Wikström J:r köper Aluman av Mikael Tinglöf den 1 januari.

2008 Aluman får utmärkelsen Gasellföretag av Dagens Industri.

2009 Aluman får för andra året i rad utmärkelsen Gasellföretag av Dagens Industri.

2012 Aluman tar över TechSams lokaler och utökar produktionsytan med ytterligare 1000 kvm.

2016 P. Wikström J:r köper Alab av Midway Holding. Aluman AB byter namn till Alab Aluman AB.